Вие сте тук

Посещение на представители на неправителствената организация Civic Agenda

Посещение на представители на неправителствената организация Civic Agenda
Посещение на представители на неправителсвената организация Civic Agenda
Посещение на представители на неправителствената организация Civic Agenda

Г-н Робин Ноус, директор и г-жа Мике Барбе, мениджър проекти в базираната в Брюксел организация Civic Agenda бяха на посещение в България от 27 до 28 февруари 2012 г. По време на визитата си те се срещнаха с представители на ЗУП и на партньорите по Програмата и се запознаха с постиженията й до момента.
 
Целта на посещението е представителите на Civic Agenda да запознаят институциите на Европейския съюз с достиженията на финансираната от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” програма “Глобални библиотеки” в петте страни–членки на Европейския съюз -  България, Литва, Латвия, Полша и Румъния - с оглед включването на библиотеките в Програма 2020 и съвместното финансиране на тяхната дейност за постигане на целите на правителствата в развитието на информационното общество.
 
Гостите посетиха библиотеките в с. Байлово, общ. Горна Малина и с. Столник, общ. Елин Пелин. Освен че бяха посрещнати с традиционните българска питка и баница, гостите бяха запознати с възникването, историята и дейността на читалищата и читалищните библиотеки, както и за положителната промяна в ползването на библиотеките след предоставянето на компютърната техника по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Зам.-кметът на общ. Горна малина г-н Ангел Жиланов и зам.-кметът на общ. Елин Пелин г-жа Ангелина Димитрова представиха основните проекти на общините в областта на културната дейност и участието на читалищата и читалищните библиотеки в тях. На срещите в библиотеките присъстваха г-жа Томислава Кременска - главен специалист „Образование и култура” към Община Горна Малина, г-н Бойко Неделчев - кмет на с. Байлово и г-н Димитър Денев - кмет на с. Столник, както и читатели на библиотеките.