Вие сте тук

Инструкция за премахване на отпечатването на конфигурационния отчет при включване на мултифункционалното устройство Xerox Phaser 3655 AFP и автоматичния отчет за принтираните страници при включването на цветния принтер Phaser 6125

Ако във вашата библиотека работите с мултифункционално устройство Xerox Phaser 3655 AFP или цветен принтер Phaser 6125, от инструкцията по-долу ще разберете как да изключите автоматичното разпечатване на отчети при включване на устройствата.