Вие сте тук

Електронна заявка за обучение на библиотекари

През 2012 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” планира да проведе 433 обучения за библиотекари от обществени библиотеки в пет тематични направления:

  • Направление 1: Информационни и комуникационни технологии
  • Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека
  • Направление 3: Услуги в модерната библиотека
  • Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности
  • Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти

Обученията по програмата ще се провеждат в 39 учебни бази в цялата страна на два учебни периода: април-юли и септември-ноември. Ако желаете да се запишете в обучение за библиотекари, моля, попълнете електронната заявка за обучение.