Вие сте тук

Стартират първите обучения за библиотекари през 2012 г. (обучителен период април-юли)

Учебници по петте тематични направления

На 19 и 20 март 2012 г. стартират обученията за библиотекари от пролетно-летния обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

До 31 юли 2012 г.  в 39-те учебни бази ще се проведат повече от 250 безплатни обучения за библиотекари по петте направления на oбучителната програма:

  • Направление 1: „Информационни и комуникационни технологии”
  • Направление 2: „Организация и управление на работата в обществената библиотека”
  • Направление 3: „Услуги в модерната библиотека”
  • Направление 4: „Общуване и работа с потребители и общности”
  • Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

Графика на обученията за библиотекари за периода март-юли 2012 г. можете да свалите от портала на програмата.

Вече е възможно записване за участие в обученията и по електронен път. За да заявите желание да се включите в обучение по някое от 5-те направления на обучителната програма, моля, попълнете електронната заявка.