Вие сте тук

Инструкция за инсталация на софтуер за мониторинг на работните станции

От тази страница можете да свалите инструкция за инсталиране на софтуера за мониторинг на работните станции по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" или да стартирате процеса по инсталация.
 
Ако желаете да стартирате процеса по инсталация на приложението, натиснете тук (или копирайте в браузър следния адрес: http://212.122.185.251/Install.jar), за да започнете инсталацията.
 
Ако желаете да се запознаете с инструкцията за инсталация на приложението, преди да започнете процеса по инсталация, моля, отворете PDF файла по-долу.