Вие сте тук

Обучение за младежи със слухови увреждания

В периода 26 – 30 март 2012 г. се проведе обучение за младежи със слухови увреждания от средно специално училище „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. София.

Обучението е съвместна инициатива на училището и  Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Активно се включи и читалище „Средец”, гр. София, чиято библиотека е целева по програмата.

Учителската стая на ССУ „Проф. д-р Дечо Денев” се превърна в обучителен център, а компютрите  от мобилната лаборатория на „Глоб@лни библиотеки”  подпомогнаха обучението технологично.  Програмата беше разработена специално за учениците, като основните теми бяха Windows 7, Microsoft Office, Internet , разработване на CV и мотивационно писмо и on-line кандидатстване за работа. Участваха 8 ученици на възраст 16-19 г., както и двама бивши възпитаници на учебното заведение, които в момента са студенти по специалност „Библиотечно – информационни науки”.

Обучението проведе Илия Кърджанов – треньор по ИКТ на програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

Анализът на обратните връзки на участниците показва висока степен на удовлетвореност от темите на обучението, методите на обучителя и организацията на работата. Като особено важна за младежите  е откроена темата за оn-line кандидатстване за работа.

Извън обучението, бяха обсъдени възможни съвместни инициативи между училището и НЧ „Средец” – съвместни обучения, използване на информационния център в читалището, както и включването на доброволци от училището в дейностите на целевата библиотека.