Вие сте тук

Покана за участие в Международна академия за млади библиотекари

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в сътрудничество с партньорските страни по програмата от Украйна, Румъния, Молдова, Полша, Латвия и Литва има удоволствието да покани шест библиотекари от България да се включат в „Международна академия за млади библиотекари”. Академията ще се проведе от 27 до 30 Август 2012 година във Вентспилс, Латвия.

Изисквания към кандидатите:

  • Свободно владеене на английски език (със селектираните кандидати ще бъде проведено интервю на английски език)
  • Максимална възраст 35 навършени години към месец август 2012
  • Да имат профил във Facebook
  • Да работят в целева библиотека на Програма „Глоб@ални библиотеки - България”
  • Да имат желание и интерес да споделят наученото по време на Академията със свои колеги след прибирането си в България

Повече подробности относно кандидатстването може да откриете в поканата.

Разходите за път, храна и настаняване на участниците се поемат от Програма „Глоб@лни библиотеки”, с финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Моля изпратете попълнен формуляр за участие и автобиография на английски език, както и препоръка от Вашия пряк ръководител на български език до 15 май 2012г., 17:00 часа на електронен адрес training@glbulgaria.net със заглавие на писмото  Application IYLA_име на кандидата.

ЗУП ще се свърже само с кандидатите от краткия списък.