Вие сте тук

Работна среща с представители на целевите библиотеки от регион Пловдив по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

На 30.03.2012 г. в Лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив, се проведе Работна среща с библиотекари, представители на целевите библиотеки в област Пловдив /49/ по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Срещата беше инициирана от Регионалния координатор по Програмата за областта, Златка Иванова, и проведена в тясно сътрудничество със ЗУП. На срещата присъстваха 52 представители на целевите библиотеки. От страна на ЗУП присъстваха: Силвина Фурнаджиева, сътрудник портал, Люба Деветакова, ръководител мориторинг и въздействие и Красимир Христов, регионален мениджър за област Пловдив. Идеята за срещата, която да има смисъла и на обучение, се зароди след анонсираното от страна на ЗУП основно обновяване на портала на Програмата - с цел отварянето му към широкия спектър потребители, но най-вече към библиотекарите от целевите библиотеки, за самостоятелна работа и изява в него. В контекста на този търсен ефект, основната част от времето беше отделена на представянето на портала, на първо място, в неговата цялост /като структура; като връзки между споделената информация и части; като дизайнерски решения; като перспектива на развитие в близък план; като ползване от потребители извън рамките на мрежата от целеви библиотеки/. Последва по- задълбоченото представяне на отделните рубрики и подрубрики, с превес на „Моят профил”, „Добави съдържание”, „Видеогалерия”, „Публикувай новина”, „Тримесечен отчет” , „Фотогалерия”, „Редактирай съдържание”, „Форуми”. Професионално, интелигентно, балансирано, съобразено с нуждите на пловдивската глоб@лна гилдия, Силвина Фурнаджиева сърфираше из дебрите на нашия познат/непознат портал, предпоставяйки активно слушане, съпричастие и участие от страна на присъстващите! При представянето на работата с рубриката „Фотогалерия” активно се включи Красимир Христов, който успешно консултира библиотекарите как да преформатират направените по различни поводи снимки за успешното им представяне в портала. Остана време и за любимата на всички ни тема за регистрирането на случващото се по Програмата в целевите библиотеки, за неговото структуриране в тримесечния отчет, както и за успешното му представяне на портала! Без съмнение, тук в свои води беше Люба Деветакова, за която пловдивската аудитория е добре позната, което пък й даде възможност да се съсредоточи върху надграждане на информацията по темата. Тя отново подчерта, че резултатите от работата на библиотеките, отчетени коректно и в пълнота в тримесечните отчети, са в основата на отчитането на напредъка на България в контекста на целите на Програма „Глоб@лни библиотеки”. Допълвайки се един друг, Люба Деветакова и Красимир Христов представиха развитието на Програмата в близък план. Златка Иванова представи работата, своята и на отговорника по учебна база, Таня Пилева, по организирането на обученията през настоящата пролетна сесия, фиксира проблемните моменти, благодари на колегите от целевите библиотеки, участници в обученията, за успешното им решаване и предстоящо стартиране на 2 април 2012 година. Подчерта, че работата й по Програмата е успешна и благодарение на подкрапата на целия екип на отдел „Методичен” на Народна библиотека ”Иван Вазов”. Регионалният координатор представи на аудиторията и новоназначените библиотекари в целевите библиотеки от областта.