Вие сте тук

Как създадохме... първата си електронна книга

Корицата на книгата

По време на поредното си обучение по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” в читалищната библиотека в гр. Златица библиотекари от малки читалищни библиотеки създадоха първата си електронна книга.
 
През м. декември 2011 г. 7 от 10-те участници в направление „Организация и управление на съвременната библиотека” - Д. Овчаров, З. Бодурова, И. Петрова, Н. Узунова, Н. Иванова, Н. Кючукова и П. Алексиева - сформираха екип и създадоха електронен вариант на детската стихосбирка „Зайчето Евлоги” с автор Мария Овчарова.
 
След като авторката предостави безвъзмездно правата за публикуване в Интернет на издадената през 2009 г. книжка, 7 библиотекари от 7 различни населени места подготвиха текстовия материал, илюстрациите и винетките за електронното издание.
 
Ползвайки възможността за достъп до електронната библиотека на порталния читалищен сайт www.chitalishte.bg, всеки един от библиотекарите имаше възможност да извърши определена дейност и да коментира действията си в групата. Останалите от екипа наблюдаваха онлайн на екран случващато се /посредством използването на мултимедия/.
 
Един от участниците направи редакция на текста, друг подготви в необходимия формат илюстрациите, трети подбра винетките, четвърти публикува текстовото съдържание, пети определи екранните страници, шести създаде самото съдържание на книгата, а седмият я представи изцяло като готов продукт.
 
Всички в групата се убедиха, че е възможно и малките библиотеки да популяризират печатни издания чрез Интернет, стига да разполагат с мотивиран и квалифициран персонал. След обучението у библиотекарите остана желанието да създадат свои електронни колекции, които да дообогатят традиционните книжни фондове в управляваните от тях обществени библиотеки. Това е още една нова възможност за обществените библиотеки да популяризират местното книжовно богатство в Интернет, използвайки новата техника и новите знания, получени по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.