Вие сте тук

ИТ оборудване

В този раздел библиотекарите от целевите библиотеки могат да намерят инструкции за работа с ИКТ оборудването, предоставено от Фондация "Глобални библиотеки - България":
- указания за действие при наличие на проблеми
-  помощ за инсталирането на софтуера за мониторинг;
- и др.