Вие сте тук

Инструкция за предоставяне на отдалечен достъп с TeamViewer

Ако се налага да инсталирате TeamViewer на компютър в библиотеката, в която работите, от тази страница можете да свалите инструкция за инсталиране.