Вие сте тук

120 години от създаването на Народна библиотека „П.Р. Славейков” – гр. Велико Търново

120 години от създаването на Народна библиотека "П.Р. Славейков" - гр. Велико Търново беше отбелязано на специално тържество на 17 и 18 ноември 2009 г.

Представителите на Звеното за управление на програма „Глоб@лни библиотеки - България" Ели Попова и Николай Марков връчиха поздравителен адрес по повод на юбилея и участваха в паралелно провеждащата се в библиотеката 8-ма национална научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации".

Те посетиха и обучителния център към Народна библиотека "П.Р.Славейков", който ще поеме обучението на библиотекарите в рамките на програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Veliko_Tarnovo_Eli_Popova_small.jpg