Вие сте тук

Услуги в модерната библиотека в Ихтиман

По инициатива на безработни младежи потребители на информационния център, създаден по Програма „Глобални библиотеки – България” и в рамките на проект „Европа – Директно – Читалища” библиотеката при Читалище „Слънце – 1879” - гр. Ихтиман организира информационна среща на 12 април 2012 г. от 14:00 часа.
 
Целта на събитието е да се подкрепи политиката на ЕС за професионална интеграция на младите хора – един от основните приоритети за постигане на Европа 2020, - като се помогне на младежи с ниска квалификация, попаднали в риск от социална изолация, да се включат в пазара на труда.
 
Главният библиотекар Емилия Атанасова обучи младежите да напишат и оформят автобиография, с която да кандидатстват за свободни работни места през интернет. Един от младежите сподели за помощта, която му оказа библиотеката, да напише и подаде своята автобиография по електронен път и в резултат е поканен на интервю. В рамките на обучението бяха изготвени две мотивационни писма за кандидатстване за конкретни длъжности. Обнадеждени и изпълнени с оптимизъм, младежите попитаха наистина ли могат да разчитат за помощ при търсенето на информация за свободни работни места и подаването на документи по електронен път. Тази група от потребители разбра, че може да ползва информационния център не само за Skype и Facebook, но и да се възползва от услугите, които вече предлага модерната библиотека.