Вие сте тук

Общуване и работа с потребители и общности в Нови пазар

Обучение в Нови пазар
Обучение в Нови пазар
Обучение в Нови пазар
Обучение в Нови пазар

От 18 април в обучителния център на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев-1872” гр. Нови пазар започна обучение по програма „Глоб@лни библиотеки - България” - 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево ще придобият умения в „Работа в екип и група”, „Умения за общуване”, „Презентационни уменияи” и „Учение през целия живот” с обучител Ралица Манолова.