Вие сте тук

Старт по Програма "Глобални библиотеки - България" в библиотеката при НЧ "Пробуда 1908" - с. Поповица, обл. Пловдив

На 17 април 2012 г. беше официално открита новата компютърна зала в читалищната библиотека в с. Поповица по Програма "Глобални библиотеки - България" - Етап 2011.

На тържествената церемония присъстваха представители на общинската власт - председателят на Общински съвет гр. Садово Георги Буков, зам.-кметът на общ. Садово Петър Георгиев, гл. експерт в общ. Садово Николина Йорданова, регионалният координатор по програмата за област Пловдив Златка Иванова, кметът на с. Поповица Давко Давчев, общинските съветници от с. Поповица Йордан Калоферов и Зарко Давчев, директорите на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ "Н. Й. Вапцаров" - с. Поповица, членовете на читалищното настоятелство при НЧ "Пробуда 1908" и интелектуалци.

С пожелание за успешна работа, много потребители и безаварийно ползване на компютрите се разделихме в края на нашата среща, датата на която беше специално избрана - третият ден на Възкресение Христово - най Светлия християнски празник.