Вие сте тук

Инсталация на софтуер за мониторинг на компютрите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Във връзка с отчетността на програмата към Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и с необходимостта от актуални данни за използваемостта на компютрите в целевите библиотеки, се проведе търг за изработване, тестване, инсталация и поддръжка на софтуер за мониторинг на работните станции. Фирма „Лирекс БГ” ООД бе избрана като изпълнител. Софтуерът ще бъде инсталиран във всички целеви библиотеки по програмата до 19 май 2012 г.
Целта на софтуера за мониторинг на използваемостта на компютрите е да даде точна картина как се използват компютрите по програмата и да послужи за целите на отчетността на „Глоб@лни библиотеки – България”.

Софтуерът за мониторинг на компютрите ще събира само и единствено следните данни:

  • брой включени/изключени компютри, активни/пасивни сесии (всекидневно);
  • брой включени компютри без достъп до Интернет (на месечна база);
  • скорост на интернет връзката (всекидневно);
  • брой влизания и продължителност на сесиите с профил „visitor” (всекидневно);
  • брой стартирания на приложенията от MS Office пакета: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Project (всекидневно).

Софтуерът за мониторинг на компютърното оборудване под никаква форма няма да събира лични данни или друга информация за използване на компютрите или за потребителите / ползвателите на компютърната техника в библиотеките, освен посочената по-горе. Информацията, която се събира, е чисто статистическа и няма да се обвързва с индивидуални потребители.