Вие сте тук

“Приемането е двустранен процес” - партньорски проект на библиотеката при НЧ „Свети Свети Кирил и Методий-1914 г.” и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Баня

Жените от дома в библиотеката

Според Годишния доклад за 2011 г. на  Българския хелзинкски комитет, адекватната грижа за хора с ментални увреждания в общността продължава да е едно от предизвикателствата пред България, където тези хора все още се намират изолирани в институции от затворен тип. Дългогодишната политика „далеч от хорски очи” води до непознаване, неразбиране, страх и неприемане от общността. Това допълнително възпрепятства интеграцията на хората с ментални увреждания въпреки стъпките на държавата по създаване на защитени жилища и други деинституционализирани форми на грижа.

Може би първо трябва да се промени отношението, да се разрушат предразсъдъците към хората с ментални увреждания и те да бъдат приети – неформално – като част от общността?
Стъпка в тази посока са предприели в партньорство Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Баня и библиотеката при читалището на града, която е участник в Програма „Глоб@лни библиотеки - България” от 2009 година.  
Баня е малък курортен град в централния южен регион на България, община Карлово, известен със своите минерални извори и база за балнеоложки туризъм и лечение. Населението на града наброява около 3500 души. Основният поминък е туризмът.

Читалището "Св. Св. Кирил и Методий" е основано още през 1914 година. Освен участието в програмата, и читалището, и библиотеката активно инициират редица проекти в полза на общността, представени на уебсайта на читалището.

Домът за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Баня е основно ремонтиран по проект на Социалния инвестиционен фонд към Министерството на труда и социалната политика и е с капацитет от 125 души. Намира се в близост до града и желаещите да посещават занятията в библиотеката се транспортират с автобус.

Съвместният им проект „Работа с компютри и тяхното влияние върху възрастни хора с умствена изостаналост” има за цел да реализира една съвременна форма за интеграция, комуникация и активна рехабилитация за хората с умствени увреждания чрез работа с ИКТ.

Бенефициенти по проекта са три жени от Дома с лека (усвояват речта със закъснение, но повечето достигат нивото на ежедневната реч, могат да водят разговори) и умерена умствена изостаналост (могат да извършват проста практическа работа, ако задачите са внимателно структурирани) на възраст от 18 до 35 години.

Техни обучители стават двама доброволци (16-18 години), които са с положителна нагласа към работа и инициативата на библиотеката за работа с хора с умствена изостаналост (УИ). По думите на библиотекаря Таня Христова, този подход се оказва полезен и дава възможност за комуникация и разширяване на социалната мрежа от контакти на хората с УИ. „Разширява се постепенно кръгът им от приятели, с които могат да общуват не само с реалното, но и във виртуалното пространство (Skype, Facebook и др. социални мрежи)”.

В рамките на проекта жените от Дома усвояват умения за работа с компютър: ползване на интернет, електронна поща, Skype, Google; използване на онлайн радио и телевизия    , електронни видео галерии; работа с компютърни програми MS Paint, MS Word, MS Publisher.  Наред с това, уроците по компютър с доброволците подпомагат терапията на тези жени: те развиват фината и общата моторика, формират умения и нагласи за групова работа, развиват комуникативните си възможности, упражняват способността си да усвояват нови знания и умения, създават нови приятелства.

„Всичко ми харесва, всичко!”, казва Фанка Борисова, на 32 години. Тя вече е напреднала в усвояването на компютъра: рисува в Paint, има своя електронна поща и си пише с новите си приятели, ползва Skype за видео разговори и дори прави визитки на Word. Специалистите от Дома й имат доверие за работа с техниката и й дават възможност да се занимава на служебните компютри при тях. Те се надяват, че развитието на личните качества и увереността в собствените умения, придобити в заниманията в библиотеката, ще помогнат на Фанка и други в Дома да развият самостоятелността, нужна, за да заживеят в защитеното жилище в града. Това би им гарантирало независим начин на живот и социална равнопоставеност.

Ползи има не само за жените от Дома. Доброволците преминаха курс на  специализирано обучение чрез ролеви игри за развитие на емпатия, развиха собствените си комуникативни възможности и разбраха, че да приемеш различния те прави по-богат.

Ключови думи: