Вие сте тук

“Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!” - здравна кампания в гр. Роман, март 2012

Роман е градче с 3600 жители в Северозападна България. На територията му има три училища и едно читалище. От основаването му през 1907 г., в читалището има и обществена библиотека.

Читалището в Роман

Днес библиотеката в Роман е част от семейството на „Глоб@лни библиотеки – България”. През 2009 г. там са инсталирани 3 настолни компютри, мултимедиeн проектор с екран, многофункционален принтер и рутер. Община Роман осигурява постоянен достъп до Интернет. От години библиотеката и училището в Роман си партнират по различни инициативи.

Министерството на здравеопазването провежда Комуникационна стратегия "Информирани и здрави" от януари 2012 г. Една от целите на кампанията е да ограничи употребата на психотропни вещества сред младите хора. Мотото на кампанията е “Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!” Заедно с още над 230 целеви библиотеки по програмата към април 2012 г., библиотеката в Роман се включва в тази здравна кампания.

Лого на кампанията
Проблемът за употребата на психотропни вещества сред младите хора е особено актуален напоследък: 16% от хората в България между 15 и 34 години са употребили психотропни вещества най-малко веднъж в живота си; 24,3% от учениците на възраст 15-16 г. са употребили канабис най-малко веднъж.

Надя Михайлова работи в читалището в Роман вече 22 години. Била е секретар на читалището, а от 1995 до днес е библиотекар. Надя решава да използва създадените материали (брошури и видеофилми), произведени за кампанията и предоставени на целевите библиотеки от Министерство на здравеопазването (МЗ), за да предизвика дискусия на здравна тема сред младите хора в Роман.
 
„Свързах се с г-жа Христина Петкова, директорка на СОУ „Васил Левски” и Комплекса за социални услуги за деца и семейства “Никола Вапцаров” – разказва Надя. - Обсъдихме с тях инициативата – да направим дискусия в библиотеката с ученици на тема „Опасността от употребата на психотропни вещества”, като използваме информационните материали, създадени от МЗ. Смятам, че библиотеката може да участва в превантивната работа с деца по тази тема. Ако се включим активно в това, регистрираните случаи в Детска педагогическа стая или болничните заведения сигурно ще намалеят. Поканихме медика от община Роман г-жа Челъкова и изготвихме график, така че всички класове от горен курс да посетят здравното мероприятие в часа на класния.
 
Г-жа Челъкова изнесе беседа за наркотиците - видове, описание, действие, последици. След това децата изгледаха видеоматериалите за амфетамини, екстази, кокаин, марихуана и хероин, които аз изтеглих от сайта на МЗ. Филмчетата бяха прожектирани чрез мултимедийния проектор, предоставен от „Глоб@лни библиотеки - България”.
Беседите в Роман

Директорката на училището г-жа Петкова споделя: „През тази учебна година в СОУ „Васил Левски” се обучават 330 ученици от V-и до ХII-и клас. В плановете на класния ръководител са заложени теми за превенция на зависимостта от психотропни вещества. По време на съвместна инициатива с читалищната библиотека в града, учениците от горните курсове бяха много впечатлени от темата за психотропните вещества, начина, по който им беше поднесена информацията и петте видеоматериала”.
 
Учениците също смятат, че организираната от библиотеката инициатива е полезна: „Преди да видя видеозаписите, имах някаква бегла представа за психотропните вещества и за последствията от тяхната употреба. Сега всичко ми се изясни. Изнесената лекция беше много интересна и полезна за мен и моите съученици. Аз съм човек, който иска да разбере нови и нови неща, да натрупа някакъв опит. Но никога не бих опитала наркотиците, защото не бих искала да изпадна в състоянието на хората, които са показани в клиповете. Според мен човек може да бъде щастлив и да се справи в трудни ситуации без наркотични вещества или алкохол. Все пак това е въпрос на личен избор”, споделя след срещата Незабравка Маринова, ученичка от 10-и клас.
 
Библиотекарката Надя е убедена, че „Глоб@лни библиотеки - България” променя ролята на българските библиотеки, като ги превръща в портал към необятното глобално информационно пространство.