Вие сте тук

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” обучава младежи с увреден слух

Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”

Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” е първото в България и на Балканския полуостров училище за деца със слухови нарушения. В него се обучават деца от цялата страна по общообразователни програми. Учениците изучават и специални предмети - индивидуални и групови занятия за развитие на слуха и говора, развитие на речта, реч и предметна дейност, фонетична ритмика и моторика и др.
 
В началото на 2012 г. по инициатива на психолога на училището Ради Момчева беше проведена среща със Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” за обсъждане на съвместни дейности. Тя беше добре запозната с програмата и беше впечатлена от обучението за младежи със слухови увреждания, организирано от ЗУП през  2011 г. със съдействието на фондация „Отворено общуване” и Столична библиотека.
 
Г-жа Момчева сподели, че „учениците от училището са силно мотивирани да научат последните новости в областта на информационно-комуникационните технологии, но училището не разполага с модерна техника. Освен това, децата имат потребност от всекидневен достъп до интернет и от литература, но няма училищна библиотека. Макар че повечето от децата имат над 90 процента загуба на слуха и използват езика на жестовете, желанието им да се учат е огромно”.
 
Според психолога на училището, едно обучение по ИКТ не само би повишило техническите умения на децата, но и самочувствието им и желанието им да продължат да учат, след като завършат средното си образование.
 
Училището изяви желание да осъществява партньорски дейности с целевата библиотека по програмата в читалище „Средец” (в близост до училището) – учениците не само да ползват информационния център в читалището, но и да изпълняват ролята на доброволци и да помагат на потребителите на библиотеката.
 
В периода 23-27 март 2012 г., учителската стая на училище „Проф. д-р Дечо Денев” беше трансформирана в център за обучение по ИКТ. Участваха осем ученици на възраст 16-19 г., както и двама бивши възпитаници на учебното заведение, които в момента са студенти, специалност „Библиотечно – информационни науки”.
 
Секретарят и библиотекарят на читалище „Средец” присъстваха на откриването на обучението, поздравиха участниците и ги насърчиха да посещават библиотеката при читалището. Двамата младежи, които изучават библиотечно-информационни науки, бяха поканени да се включат като доброволци в библиотеката в читалище „Средец”, като подпомагат граждани в информационния център.

Откриване на обучението

Програмата на обучението беше разработена специално за учениците с увреден слух. По желание на участниците беше включена и темата разработване на CV, мотивационно писмо и online кандидатстване за работа.
 
В края на обучението участниците споделиха, че са се чувствали много комфортно, получили са богата информация и се чувстват уверени да работят с Windows 7:
 

„Много са полезните неща, които научих, но най-важното за мен е, че вече знам да работя с компютър.”
 
„Вече знам как да търся работа в интернет.”
 
„Доволен съм, че участвах. Мисля, че ще успея да си намеря работа по Интернет, след като завърша училище. Беше перфектно.”

 
Подобни обратни връзки мотивират екипа на програмата и целевите библиотеки да продължават да развиват подобна дейност – да разширяват партньорствата с организации и институции за млади хора със специални потребности и да им предлагат подходящи услуги.