Вие сте тук

Kампания „Здраве” в село Белоградец

Село Белоградец се намира в североизточна България, на 60 км от град Варна и българското Черноморие. В селото живеят 1 374 души. Близо половината от населението се състои от деца и учащи, пенсионери и безработни. Другата половина са работещите. Етническият състав е пъстър - 70% турци, 28% българи, 2% роми. Основен поминък за жителите на Белоградец са земеделие, животновъдство, търговия, лека промишленост.

Белоградец

Библиотеката към НЧ „Светлина - 1904” в с. Белоградец става част от Програма „Глоб@лни библиотеки” и на 3 декември 2010 г. получава 5 настолни компютъра, многофункционален принтер, проектор, екран за проектор, рутер, мрежово устройство и вече е „Глоб@лна библиотека”. Общината осигурява безплатен достъп до интернет. На 22 юни 2011 г. в рамките на обучение по компютърна грамотност за библиотекари започва разработването на уеб сайт на библиотеката и читалището.

Библиотеката в Белоградец

Благодарение на “Глоб@лни библиотеки” жителите на Белоградец получават възможност за достъп до компютри, Интернет и информация. Такава възможност до момента в селото не съществува. Едновременно с това се променя и библиотеката. Превръща се в предпочитан и надежден партньор за общинската администрация, неправителствения сектор, бизнеса. Според библиотекарката Катя Тодорова библиотеките и читалищата са традиционни културни средища, но в малките населени места, при наличие на добра материална база и оборудването по „Глоб@лни библиотеки” те се превръщат в място за социални дейности. Със засилване интереса на хората към библиотеката и увеличаването на възможностите за комуникация се създава мрежа от контакти с различни организации. Добрите партньорства дават възможност за осъществяване на разнообразни мероприятия в полза на общността.
 
Пример за такова мероприятие е кампания „Здраве”, проведена в с. Белоградец по инициатива на библиотеката с подкрепата на общинската администрация, Програма „Глоб@лни библиотеки”, Министерство на здравеопазването и кардиологична болница „Чайка Фарма”.
 
Фокусът на кампанията е поставен върху опазване здравето на хората и по-конкретно - намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания. 30% от жителите на село Белоградец са пенсионери и са част от рисковия контингент. Над 2 милиона българи страдат от сърдечно-съдови заболявания, което ни поставя на първо място в Европа по брой заболели. В Белоградец няма специалист-кардиолог и за да получат здравни грижи или дори профилактика, жителите на селото трябва да пътуват 60 км до град Варна.
 
Сред рисковите фактори за заболявания на сърдечно-съдовата система са тютюнопушенето и прекомерната употреба на готварска сол. Две от темите на национална здравно-информационна кампания на Министерство на здравеопазването – „Информирани и здрави”, по която партнира и Програма „Глоб@лни библиотеки”, също са тютюнопушенето и употребата на готварска сол. Министерство на здравеопазването създава по темите редица информационни материали – презентации, брошури, клипове и филми, които се разпространяват в мрежата „Глоб@лни библиотеки” по електронен път.
 
Библиотеката в Белоградец идентифицира необходимост сред жителите на селото от здравни прегледи и информация. Благодарение на подобрената си позиция в местната общност, наличието на компютри и Интернет достъп и привличането на нови партньори, библиотекарката Катя Тодорова успява да привлече финансиране от страна на общинската администрация за предоставяне на безплатни кардиологични прегледи сред населението и разпространение на информация за превенция и здравословен начин на живот. На 22 март 2012 г. в сградата на библиотеката доктор Велевски, сестра Николова и медицински представител Илиева от Кардиологична болница във Варна цял ден преглеждат жителите на Белоградец. Заедно с кардиологичните прегледи, чрез мултимедийния проектор, екрана и компютрите по „Глоб@лни библиотеки” се прожектират филми и презентации за вредите от тютюнопушенето и прекомерната употреба на сол, любезно предоставени от Министерство на здравеопазването и разпространени в мрежата от библиотеки от представители на Програма „Глоб@лни библиотеки”. Поради големия интерес прегледите и прожекциите продължават и през месец април.

Прегледите

За жителите на село Белоградец, които имат ограничен достъп до здравно обслужване и здравна информация, съвместната инициатива на библиотеката, читалището, общината и „Глоб@лни библиотеки” означава здраве и по-дълъг живот.
 
Kампания „Здраве” в село Белоградец е само един от примерите как библиотеката се променя, предлага електронни услуги за гражданите и се превръща в естествен партньор за общинската администрация, неправителствения сектор и бизнеса в полза на местната общност.