Вие сте тук

Презентация "Приказки по телефона - Джани Родари" и ІІв клас в библиотеката при НЧ "Просвета 1925-Мездра"

Учениците от ІІв клас с класен ръководител Калинка Иванова от ОУ "Хр.Ботев" проведоха своя урок по извънкласно четене в читалнята-информационен център по Програма "Глобални библиотеки".

Библиотекарят представи подготвената си презентация "Приказки по телефона", като запозна присъстващите с творчеството на писателя Джани Родари, както и предложи за четене негови приказки. След това бяха зададени въпроси за героите и приключенията им.

Малките читатели прочетоха верижно приказката "Бриф, бруф, браф", както и стихотворението "Надежда" от големия италиански писател.Четенето продължи и с приказки на Доналд Бисет от "Небивалици".

Изявата се осъществи благодарение на предоставеното оборудване /компютри, проектор, екран/ от Програма "Глобални библиотеки" и на добре четящите ученици от ІІв клас.

Коментари

Интересна и приятна атмосфера се създаде и учениците по-лесно възприемат информацията, когато се използват съчетание от презентация и съвременните информационни технологии и обикновено четене на текст.