Вие сте тук

Процедура за пряк мониторинг на компонент "Обучение" 2012 година

От 28 май до 27 юни 2012 г. представители на ЗУП, ПРООН и Министерство на културата ще проведат двудневен мониторинг в 21 от общо 39-те учебни бази, действащи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Прекият мониторинг проследява начинът на организиране и провеждането на обучения в учебните бази по програмата.

Целите на мониторинга са подобряване на параметрите и развитие на изпълнението на Компонент „Обучение” на програмата в средносрочен и дългосрочен план, както и разработване на стандарти за работа на учебните центрове по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

График на мониторинговите посещения, процедура за провеждането им и образец на формуляра към нея можете да изтеглите от линка по-долу.