Вие сте тук

50 години Справочно-библиографски и информационен отдел в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – гр. Шумен

На 28 и 29 октомври 2009 г. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - гр. Шумен отбеляза 50 години от обособяването на Справочно-библиографския и информационен отдел. По този повод се проведе национална научна конференция на тема „Информационното обслужване в съвременната библиотека - опит, проблеми, решения".

Анна Попова, Албана Рамизи и Ели Попова от Звеното за управление на програмата участваха в конференцията и споделиха професионалните си виждания по дискутираните теми. Те разгледаха ремонтираната и модерно обзаведена зала в сградата на библиотеката, където ще бъде новосъздаденият обучителен център за библиотекари по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Shumen_Eli_Popova_small.jpg