Вие сте тук

Номинации за добри практики за интеграция на ромите в Европа

Мрежата "Кметовете постигат максималното чрез фондовете на ЕС за включване на ромите" стартира своите награди. Добри практики в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и обществените услуги, реализирани с подкрепата на фондовете на ЕС, ще бъдат отличени на първата конференция на Мрежата.

Могат да кандидатстват местните власти от България, Унгария, Румъния, Чехия и Словакия, които могат да покажат добри практики от работата си. Краен срок: 15.06.2012. За повече информация: http://www.logincee.org/newsitem/6051.

Ключови думи: