Вие сте тук

Oбучение на библиотекари по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” в Нови пазар

На 18 май 2012 година завърши обучението на 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево по Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл" по програма "Глоб@лни библиотеки – България” с обучител Красимира Александрова.