Вие сте тук

Годишно информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР)  стартира своето Годишно информационно събитие през 2012 г. с откриването на пътуваща фотоизложба под надслов "С нас те направиха първата крачка... и успяха". В рамките на 40 фотографии са разказани конкретни човешки истории и примери как Европейският социален фонд променя живота на българските граждани към по-добро. Избраните проекти се изпълняват както в някои от големите градове като Бургас, Пловдив и Враца, така и в по-малки населени места като гр. Трън, с. Боримечково (обл. Пазарджик) или гр. Димитровград.
 
За първи път Годишното информационно събитие на ОП РЧР ще се проведе във всички областни градове в страната в периода м. май – м. юли 2012 г. Освен пътуващата фотоизложба с проекти на ОП РЧР, то ще съдържа още две съпътстващи информационни събития – Ден на отворените врати, по време на който всички заинтересовани лица – бенефициенти, представители на целевите групи, медии и граждани - могат да се срещнат с експерти на управляващия орган или на междинните звена – АЗ, АСП и МОМН, да се запознаят с напредъка по изпълнението на програмата, с предстоящите процедури или да се включат в състезания, целящи да популяризират ОП РЧР в България. В 14 града в страната ще се проведат и срещи с бенефициенти, които са получили вече финансиране и изпълняват проекти в рамките на различни процедури на ОП РЧР.
 
Актуална информация за хода на годишното информационно събитие, както и актуален график на Дните на отворените врати на ОП РЧР и на Срещите с бенефициенти ще бъдат публикувани текущо на нарочно създадена страница в сайта на оперативната програма: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5782.

Ключови думи: