Вие сте тук

Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша

Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша
Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша
Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша

От 14 до 18 май 2012 г. в Полша се проведе обучение за библиотекари от група европейски страни на тема „Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша”, организирано от Информационен и учебен център във Варшава (OEIiZK). Съорганизатор на визитата е Фондация за развитие на образованието във Варшава. Проектът е част от европейската програма „Учене през целия живот” - секция „Учебни визити” на Центъра за развитие на човешките ресурси - гр. София и Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP.
 
Развитието на способността да се използват новите медии в образованието и професионалното обучение на библиотекарите беше предмет на учебната визита. Участниците в нея - 13 души - бяха библиотекари и директори на образователни центрове от България, Франция, Испания, Литва, Италия, Словения, Словакия, Великобритания, Исландия, Холандия и Румъния. Центърът за образование и информационни технологии на Полша предлага богат опит в използването и популяризирането на новите медии в библиотечната  работна среда. Той си струдничи с различни видове библиотеки и институции, които образоват персонала на библиотеката и съдейства за подобряване на компютърните умения.
 
Акценти на обучението бяха добрите практики в европейските страни по отношение на библиотечното образование - формално и продължаващо - и възможността за бъдещи проекти на библиотечните институции, търсене на партньори в други европейски страни.
 
На проведената двудневна конференция с презентация участва и Стефка Илиева - представител на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив. Тя представи работата на отдел „Методичен” като организатор на квалификационната дейност за библиотекарите от Пловдивски регион. На конференцията присъстваха гости от областната управа на Варшава (Мазовското воеводство, което е едно от 16-те области на Полша), представители на отдел „Образование” от кметството, на Полската библиотечна асоциация, Директора и сътрудници на Центъра за образование и  информационни технологии и представители на полските медии.
 

През следващите дни обучаемите посетиха Националната библиотека на Полша, Университетска библиотека, Централна педагогическа библиотека и Медиатека “Start-Meta” - модерна библиотека, оборудвана със съвременна  техника и електронни медии. В образователния център участниците от европейските страни преминаха три курса на обучение за запознаване с новите програми: ”Digital Storytelling”, “Screen cast” и платформата ”Moodle” за обучение на ученици.
 
Полската учител-библиотекарка, спечелила първо място за проект на европейската програма “E-Twinning project” Анета Сажиевска, ни запозна с възможностите за кантдидатстване от училищата на европейските страни в бъдещи проекти на Европейския съюз.
 
Полша и полските библиотекари ни впечатлиха със своята ерудиция, познания в областта на новите технологии и активното си участие в европейски програми, търсенето на допълнителни източници за финансиране на дейностите по дигитализация, ретроконверсия, въвеждане на нови елекронни услуги и разширяването на кръга от ползватели чрез прилагане на атрактивни библиотечни изяви за обществеността.
 
Стефка Илиева, методист в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив