Вие сте тук

Конкурс за проектни предложения: грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни

Обявен е следващият кръг от грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни, който ще подкрепи усилията на библиотеките, насочени към повишаване качеството на живот в развиващите се страни, чрез развиване на знания в областта на точните науки, технологиите в социалните науки и медицината.  
 
Фондацията предоставя едногодишни, двугодишни и тригодишни грантове на библиотеки в развиващите се страни и подкрепящи организации:

  • Програми, насочени към укрепване на библиотечната инфраструктура, технологии или информационни услуги по начини, които увеличават значително способността им да направят информацията в областта на точните и социалните науки, технологиите и медицината достъпна за тези, които се нуждаят от нея — научни работници, клиницисти, студенти, хората определящи политиките и по-широката общественост.
  • Програми, които разширяват информационните ресурси в библиотеките в развиващия се свят чрез цифровизация или консервация на информация, която спомага за развитието на науката, здравеопазването, околната среда и местните знания.
  • Обучителни и образователни програми за библиотечни служители, студенти или научни работници, които устойчиво подобряват капацитета на библиотеката да предоставя информация в областта на точните и социалните науки, технологиите и медицината в развиващия се свят.
  • Партньорства между библиотеки в развиващите се страни и институции в развитите държави, които предоставят техническа помощ или обучение. Партньорските организации от развитите страни включват библиотеки, научни дружества, университети, междуправителствени организации и други нестопански организации.  

През 2012 г. се прилага нова процедура за кандидатстване в две стъпки с цел да се оптимизира подаването и разглеждането на кандидатурите. Документи по първия кръг ще се приемат до 24 юни чрез системата за онлайн кандидатстване на фондацията. Избраните кандидати ще бъдат обявени в началото на месец юли и ще бъдат поканени да участват във втори кръг с цялостно проектно предложение. Получателите на грантово финансиране ще бъдат обявени през месец декември 2012 г.  
 
Краен срок: 24 юни 2012 г.
 
За повече информация, моля, посетете този линк: http://www.elsevierfoundation.org/innovative-libraries/how-to-apply/.