Вие сте тук

Покана за подаване на оферти за инсталиране, настройка и персонализиране на Moodle платформа за електронно обучение

Програма „Глоб@лни Библиотеки – България” – съвместна инициатива на ПРООН и Министерство на културата, набира оферти за инсталиране, настройка и персонализиране на Moodle платформа за електронно обучение за нуждите на програмата. В поканата за подаване на оферти по-долу са описани всички необходими детайли.

Крайният срок за подаване на офертите е 21 юни 2012 г., 17:00 ч.