Вие сте тук

Регионална библиотека ”Николай Вранчев” стартира партньорски проект по Програма „Глобални библиотеки”

 На 18 юни с пресконференция стартира проектът на РБ „Н. Вранчев”, БЧК-Смолян и Програма „Глобални библиотеки” на тема „Библиотека и за различните от нас”. Проектът ще се реализира в рамките на 6 месеца и  е насочен към лица в неравностойно социално положение, но не организирани в групи, а самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания. 50 граждани на възраст над 18 години без възможност за самостоятелен достъп до библиотеката ще могат да ползват различни услуги на РБ - Смолян в домовете си. Потребителите на този вид услуга ще се обслужват от  доброволци на БЧК и служители на библиотеката.

Проектът е на стойност 1900 лв., като 940 лв. са съфинансиране от Програма „Глобални библиотеки”. Целта на проекта е да се окаже положително въздействие върху нарушената социализация на лицата и задоволяване на техните потребности от социални контакти, култура и информираност. Регионална библиотека ще поддържа картотека на обслужваните лица и ще отчита движението на библиотечния фонд.

След изтичане срока на проекта при заявен интерес към библиотеката и четенето ще се обмисли идеята  да се сформира от обслужваната категория потребители клуб „Приятели на библиотеката”, където хората от общността ще споделят и обсъждат прочетените книги, ще получават информационно обслужване и други библиотечни услуги.

Изображение: 
Категория: