Вие сте тук

Приключи пролетно-летният обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Нови пазар

На 20 юни приключи обучението за библиотекари от пролетно-летния обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в обучителния център на НЧ ”Христо Ботев 1872” - гр. Нови пазар. От името на всички участници в обученията и организаторите най-сърдечно благодарим на обучителите инж. Емилия Моллова, Емил Демирев, Ралица Манолова, Красимира Александрова, Ваня Борисова за вниманието, търпението и отзивчивостта. Благодарим Ви за добре водените обучения и добрите връзки и взаимоотношения, които се създадоха между курсистите, обучителите и организаторите. Чакаме с нетърпение есенния сезон.