Вие сте тук

„Един разказ за нас” или благодарност от обучаемите в Смолян

Щастливите обучаеми от Смолян

Обучаемите по Направление 3: „Услуги в модерната библиотека”, проведено в Смолян с обучител Елена Деянова, останаха толкова доволни от проведеното обучение, че споделиха своята обратна връзка в писмена форма и я изпратиха до екипа на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Ето какво ни писаха те:
 

Тези дни винаги ще ни връщат една към друга, защото няма да забравим времето, прекарано тук - то ни направи по-близки.
 
Обучението беше приятно и ползотворно, вдъхна ни увереност, че нашата професия е нужна. Помогна ни да се опознаем по-добре, да осмислим работата и емоциите си. Обучението ни зареди с положителна енергия. И какво по-хубаво от това да имаш много нови приятели, и то библиотекари, от различни дестинации на област Смолян!?
 
Вярваме, че всичко това, което научихме, ще ни бъде полезно в работата ни с потребителите.
 
Радваме се, че пътищата ни се пресякоха на това място, в този момент.
 
Това е разказ за незабравими дни с много дъжд, много слънце и много усмивки.
 
Това е разказ, който написахме заедно:
 
Ирина Селимова, Ирина Ушева, Йорданка Димитрова, Милка Матева, Силвия Маламова, Минка Деянова,  Анелия Стойчева, Васка Мавродиева, Райка Петрова, Силвия Лободова и Ели Деянова.