Вие сте тук

Приключи първият учебен период по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

През първия учебен период за 2012 г. по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в обучителния център на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич се проведоха седем обучителни курса за библиотекари в четири от общо петте направления на Програмата:

  • Тематично направление 1: Информационни и комуникационни технологии
  • Тематично направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека 
  • Тематично направление 3: Услуги в модерната библиотека
  • Тематично направление 4: Общуване и работа с потребители и общности

В курсовете се включиха библиотекари от Община град Добрич; общините: Добричка, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и  Шабла, с обучители  инж. Пламен Петров (Направление 1),  Мария Нешева – Костадинова (Направление 2),  Ваня Борисова и Росица Тодорова (Направление 3) и Павел Павлов (Направление 4).
 
Обученията преминаха на принципа на съчетаване на съдържателни и интерактивни елементи, в условията на добронамерена и приятна среда.
 
Инициираните от Програма "Глоб@лни библиотеки - България" обучения допринасят за повишаване на професионалното ниво на библиотекарите от областта, подобряват качеството на предлаганите услуги за потребителите и са в интерес на местната общност.
 
Вторият планиран учебен период по програмата ще започне през месец септември 2012 г.

Ключови думи: