Вие сте тук

Конкурс „Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване”

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява конкурса „Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване”, насочен към всички целеви библиотеки по програмата. Конкурсът ще отличи реализирани през 2011 и 2012 година инициативи, проекти и иновативни ИКТ-базирани услуги на целеви библиотеки, чрез които се подпомага електронното включване на местните общности.
 
Електронното включване обхваща дейности, чрез които всеки има свободен и равнопоставен достъп до информация и до съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
 
Отличените библиотеки в петте категории на конкурса - Е-УМЕНИЯ, Е-ДОСТЪП, Е-ЗАЕТОСТ, Е-КУЛТУРА и ДОСТОЙНО ОСТАРЯВАНЕ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ще бъдат обявени по случай Деня на народните будители.
 
Наградният фонд за библиотеките победители включва лаптопи, видеокамери, електронни четци и дигитални фотоапарати.
 
Всяка целева библиотека може да участва в конкурса, като попълни формуляра от линка по-долу и го изпрати на e-mail konkurs@glbulgaria.net не по-късно от 15 септември 2012 г. Подробно описание на категориите и инструкции за начина на попълване ще намерите в самия формуляр. На адрес konkurs@glbulgaria.net можете да пишете и ако имате въпроси, свързани с конкурса, на които не можете да намерите отговор във формуляра.