Вие сте тук

Услуги по софтуерна поддръжка на ИКТ оборудването в 960 обществени библиотеки

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" приключи инсталацията на всички компютри в 960 целеви библиотеки в цялата страна през месец януари 2012 г. За изпълнение на целите на програмата и във връзка с това всеки компютър по програмата да работи нормално и безпроблемно, ЗУП (Звено за управление на програмата) проведе търг за услуги по софтуерна поддръжка на ИКТ оборудването в 960 обществени библиотеки, в резултат на което бе избрана фирма ”Стемо” за осъществяването на софтуерната поддръжка на компютрите по програмата.

От 1 юни 2012 г. до 31 декември 2013 г. фирма "Стемо" АД ще играе роля на първоначална точка за контакт за библиотеките за всички проблеми с оборудването, доставено по програмата. Повече информация за начините за контакт със "Стемо" можете да намерите в раздела за ИТ оборудване на портала на програмата.

Ключови думи: