Вие сте тук

Курс начална компютърна грамотност в с. Семерджиево, общ. Русе

От 18.06. до 28.06.2012 г. в НЧ "Просвета-1927" - с. Семерджиево, община Русе се проведе курс по начална компютърна грамотност, в който бяха обучени 7 души в следните групи: една от трима души и две групи по двама. Преди това бяха обучени още 6 души, но те работиха индивидуално според времето  с което разполагаха.

Читалището разполага с 3 броя компютри и няма как групите да бъдат по-големи. Следващото обучение ще бъде през есента.