Вие сте тук

Ключови обучители

1. Екипи от ключови обучители по 4-те направления за разработка на учебни материали (декември 2009 г. - септември 2010 г.)

1 направление: Информационни и комуникационни технологии
Оля Харизанова
Антоанета Преславска
Спас Костов

2 направление: Организация и управление на работата в обществената библиотека
Александър Димчев
Анета Дончева
Никола Йорданов
Пламен Димитров

3 направление: Услуги в модерната библиотека
Цветанка Панчева
Елена Янакиева
Надя Груева
Елена Игнатова

4 направление: Общуване и работа с хора
Теодор Карайончев
Венцеслав Панчев
Красимир Лойков

2. Ключови обучители - въвеждащо обучение на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" (юли 2010 г.)

Пламен Димитров
Митко Маринов
Александър Пожарлиев
Красимир Лойков
Дени Каменов
Мариела Михайлова
Светлин Ганков
Венцислав Панчев
Никола Йорданов
Теодор Карайончев

3. Ключови обучители - тематични обучения на обучители

1 направление: Информационни и комуникационни технологии (ноември - декември 2010 г.)
Спас Костов
Камен Мицев
Александър Пожарлиев
Теодор Карайончев

2 направление, модул 1 и 2: Визия на съвременната обществена библиотека, Управление на обществената библиотека (май - юли 2011 г.)

Анета Дончева
Александър Пожарлиев

2 направление, модул 3: Застъпничество и управление на проектен цикъл (април 2011 г.)

Никола Йорданов
Пламен Димитров

3 направление: Услуги в модерната библиотека (април - май 2011 г.)

Елена Янакиева
Надя Груева
Цветанка Панчева
Митко Маринов

4 направление: Общуване и работа с потребители и общности (май 2011 г.)

Красимир Лойков
Венцеслав Панчев

5 направление: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти(април 2012г.)

Митко Маринов
Мария Гончева
Ралица Манолова

4. Ключови обучители - надграждащи обучения на обучители

Александър Пожарлиев
Венцеслав Панчев
Доброслав Добрев
Драгомира Шулева
Иван Здравков
Ивайло Илиев
Красимир Лойков
Митко Маринов
Никола Йорданов
Теодор Карайончев