Вие сте тук

Награда за иновативни библиотечни услуги, свързани със здравето

Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) дава шанс на обществените библиотеки, чиито услуги подобряват здравето на техните общности, да спечелят награда за своята инициативност. Например, ако вашата библиотека е участвала в кампанията "Информирани и здрави" и е разработила нова услуга, свързана със здравето, можете да кандидатствате за наградата, като опишете тази услуга.

  • Поканата за участие е отворена за обществени библиотеки в развиващи се страни и държави в преход.
  • Наградата е $1,500 и възможност да представите своята услуга на международна конференция.
  • Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2012 г.
  • Можете да кандидатствате на английски, руски, френски или испански език.

За повече информация и подробности относно начина на кандидатстване, моля, посетете страницата на EIFL-PLIP Innovation Awards.