Вие сте тук

„ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” КАНДИДАТСТВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКАРИ В ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА „МОРТЕНСЪН”, САЩ

Две от общо 9-те страни, в които се осъществяват програми по инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", ще бъдат включени в Програма за обучение на лидери и иноватори от библиотечния сектор, която ще се проведе от Центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън" в САЩ в периода 2010-2011 г. Програмата се финансира от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

Библиотекари от избраните две страни ще се запознаят с добри практики на водещи обществени библиотеки по света и с политики, услуги и източници на финансиране, необходими за поддържането на библиотеки, отворени към потребностите на общността и активно посрещащи информационните нужди на потребителите. Обучението ще бъде съобразено с националните специфики и профила на курсистите и ще акцентира на предлагането на библиотечни услуги във време на промяна и в условията на бързо развитите на информационните и комуникационни технологии.

През декември 2009 г. екипът на „Глоб@лни библиотеки - България" започна интензивна работа за подготовка на българската кандидатура и съгласува основни моменти в предложението с представители на Българската библиотечно-информационна асоциация. Пакетът документи трябва да бъде представен на организаторите до 29 януари 2010 г., а защита на кандидатурите чрез телефонно интервю ще се състои в периода 1-5 февруари 2010 г.

При успех на българската кандидатура, представители на Център „Мортенсън" ще посетят страната, за да се запознаят с националната специфика и да обмислят по какъв начин участниците в програмата биха могли да засилят въздействието на местните обществени библиотеки и способността им да предлагат иновативни услуги. По време на тези дискусии с националния екип на инициативата „Глобални библиотеки" и заинтересованите страни ще бъдат уточнени потребностите на българските библиотекари в тази насока и подробности по програмата на обучението.

В случай на успешна кандидатура, „Глоб@лни библиотеки - България" ще номинира между 12 и 15 представители на българската библиотечната общност като участници в обучението за лидери и иноватори. Администраторите на програмата от страна на Центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън" и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" ще направят окончателната селекция.

Избраните участници ще преминат триседмично обучение в базата на Център „Мортенсън" в Университета на Илинойс в САЩ, последвано от едноседмично посещение в друга страна с иновативни библиотеки (най-вероятно от същия географски регион като избраната страна). За времетраенето на учебния процес ще бъдат осигурени преводачи, така че владеенето на английски или друг чужд език не е задължително условие за участие. Завършилите обучението ще разработят проект с позитивен ефект върху обществените библиотеки, който да се осъществи в рамките на една година след завръщане в родната страна с помощта на националния екип на „Глобални библиотеки" и експерти от Център „Мортенсън". За реализацията на своите проекти участниците ще могат да кандидатстват за малки субсидии, чиято стойност ще бъде уточнена на по-късен етап.

През м. януари 2010 г. екипът на „Глоб@лни библиотеки - България" активно ще подготвя българската кандидатура. Ще се проведат консултации с 28-те регионални координатори по програмата в България, експерти, представители на библиотечната общност, местната власт, Българската библиотечно-информационна асоциация и другите партньори по програмата.

Да си пожелаем 2010 година да ни донесе успех в това полезно начинание!