Вие сте тук

Приключиха обученията в РБ Смолян

Завърши първата учебна сесия за библиотечните специалисти от област Смолян по Програма  „Глобални библиотеки”  за 2012 година.

От април до юни бяха проведени 7 обучения в следните направления :

  • "ИКТ" с обучител Пламен Чингаров;
  • "Управление на обществената библиотека" с обучител Йорданка Вълчева;
  • "Услуги в модерната библиотека" с обучители Елена Деянова и Камелия Конева;
  • "Общуване и работа с потребители" с обучител Гинка Милова (за една от двете групи по това направление бе организирано изнесено обучение в НЧ "Просвета" - гр. Златоград);
  • "Застъпничество и проектен цикъл" с обучител Емилия Атанасова.

Общо обучените до този момент библиотечни специалисти от целеви и нецелеви библиотеки са 91. Всички те в края  на обученията си тръгват удовлетворени и заявяват, че са по-уверени в себе си, с повече професионални знания и умения, мотивирани за работа и с изградени умения за работа в екип. Всичко това е резултат от тяхното участие в обученията по Програма „Глобални библиотеки”.

Изображение: 
Категория: