Вие сте тук

Проект "Библиотеката и за различните от нас" в действие в Смолян

Стартира същинската работа по проект „Библиотеката и за различните от нас” на Регионална библиотека - Смолян в партньорство с БЧК. Проектът е съфинансиран от Програма „Глобални библиотеки – България”.

След опознавателна среща на екипите от доброволци на БЧК и Регионална библиотека, анкетиране на потенциалните бенифициенти – ползуватели на предлаганата библиотечна услуга – доставка на книги, периодични издания и други информационни източници в домовете на потребителите и регистрацията им като читатели на библиотеката, днес първите 42 потребителя от трите квартала на гр. Смолян получиха заявените заглавия на книги и периодични издания и своите читателски карти. Те бяха обслужени от 8 доброволеца на БЧК: Мария Пешановска, Мария Хаджидиева, Шина Фиданска, Зоя Фисинска, Мария Дичева, Мила Дуевска, Албена Узунова и Ивана Вълчева, представител на БЧК – Анастасия Кисьова и библиотечните специалисти Петя Тодорова и Цвета Станишева от РБ.

Изображение: 
Категория: