Вие сте тук

Доброволци помагат в библиотеката в с. Градина

След кратко прекъсване в библиотеката при НЧ "Селска пробуда 1896 г." - с. Градина отново заработи доброволческият клуб "Приятели на библиотеката". В него освен деца от 6 и 7 кл. вече се включиха и трима възрастни. Те участват активно както в пряката библиотечна работа - прочистване и подреждане на фонда, облепване на книги, събиране на документи от закъснели читатели и др., така и при реализиране на програмата "Глобални библиотеки". Разнасят документи по домовете на инвалиди, раздават рекламни материали, разлепват обяви и съобщения, помагат при обучението на възрастни потребители и най-вече при изучаване на Skype и Facebook. Една от възрастните доброволки участва в подготовката и изработката  на материала за фолклора и бита на с. Градина. Всички се включват и в масовите инициативи на библиотеката. Те помогнаха и за реализирането на еднодневната инициатива по проекта на НБИВ и НАРД за работа с доброволци - детски празник по повод деня на детето.