Вие сте тук

Инструкция за използване на служебни e-mail адреси на целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Програма "Глоб@лни Библиотеки – България" има  удоволствието да Ви информира, че всички целеви библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" вече имат създадени служебни e-mail адреси в партньорство с "Нетинфо" - компанията, която поддържа пощата АБВ.
 
Служебната поща към Програма „Глоб@лни библиотеки - България" на всяка целева библиотека се образува от знаците "GLBG", следвани от идентификационния номер на библиотеката по програмата и от "@glbulgaria.bg". Ако идентификационният номер е по-къс от 4 цифри, пред него се слага съответният брой нули, така че общият брой на цифрите да стане 4.
 
Служебната Ви поща изглежда и работи също като пощата АБВ - за улеснение на всички, които вече я ползват и познават. Надяваме се, че новата Ви поща ще бъде лесна и удобна за всички колеги (библиотекари, читалищни секретари и др., които имат служебни ангажименти, свързани с Програма „Глоб@лни библиотеки - България"). Молим да проверявате служебната си поща поне веднъж дневно и да ползвате само нея, когато искате да пишете на някого от колегите в Звеното за управление на програмата.
 
Има няколко прости стъпки, за да влезете в своята служебна поща:

  1. Отворете адреса http://apps.abv.bg/cpanel/app/mail/glbulgaria.bg.
  2. На страницата GLBULGARIA.BG - АБВ ПОЩА въведете своето потребителско име в поле „Потребител“ и паролата си в поле "Парола".
  3. Щракнете върху Вход.

В този момент трябва да видите поздрав „Здравейте, БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ!“, следван от името на Вашето читалище, а в горния десен ъгъл на екрана до Настройки трябва да е изписана Вашата служебна поща.

Ключови думи: