Вие сте тук

Изнесено обучение на Обучителна база при РБ ”Н. Вранчев” - Смолян в НЧ "Просвета-1908" - гр. Златоград

Обучение на библиотекари от Златоградска и Неделинска община по направление 4: „Общуване и работа с потребители и общности” се проведе в Златоград с обучител Гинка Милова. В него се включиха библиотекари от Златоград, с. Старцево, с. Ерма река, с. Долен, Неделино, с. Средец и с. Изгрев.

Изнесеното обучение на ОБ към РБ "Н. Вранчев" Смолян показа, че за библиотекарите е много по-удобно да бъдат в близост до населените си места, а и по-малките библиотеки могат да предложат добри условия за провеждането им.

Видео: 
Категория: