Вие сте тук

Карта на знанията и уменията

Картата на знанията и уменията на библиотекарите от обществените библиотеки, заети в обслужването на потребителите /наричана за краткост Карта/ е водещ документ на Обучителната програма на "Глоб@лни библиотеки - България". В нея се очертават целите, които обучителният компонент трябва да постигне по отношение на професионалната подготовка на служителите в българските обществени библиотеки в рамките на Програмата.

Можете да свалите PDF файл с  актуализираната карта (септември 2012) от връзката по-долу.