Вие сте тук

Покана за подаване на оферти за изработване на документални филми по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Програма „Глоб@лни Библиотеки – България” – съвместна инициатива на ПРООН и Министерство на културата, набира оферти за изработване  на документални филми. Заснемането на серия от документални филми има за цел да популяризира въздействието и резултатите на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", разпозната от местните власти, библиотечните потребители и библиотечната общност като програма с ясно изразени практически ползи и национално значение.
В поканата за подаване на оферти по-долу са описани всички необходими детайли.
Крайният срок за подаване на офертите е 6 август 2012 г., 16:00 ч.