Вие сте тук

График на обучения септември-ноември 2012 г.

От тази страница може да свалите графика на обученията за библиотекари, които ще се проведат в периода септември-ноември 2012 г., както и графика на пилотните надграждащи обучения за библиотекари по ИКТ и обучения на хора със специфични потребности, които ще се проведат през месец ноември 2012 г.