Вие сте тук

Месечен информационен бюлетин - юли-август 2012 г.

Месечен информационен бюлетин - юли-август 2012 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец април 2012 г.

 

@ ИКТ компонент

 
Бяха проведени срещи със зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и с екипа на Секретаря по здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България.
На 6 април 2012 г. се състоя срещата със зам.-министър Русинова, на която бяха очертани възможности за партньорство по две конкретни инициативи на Министерство на труда и социалната политика: "Работа за младите хора в България" и "Да остаряваме добре".
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Стратегическо позициониране на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" През месец април продължиха срещите във връзка с изпълнението на стратегически приоритет по застъпничество и комуникации за 2012 г.: включване на обществените библиотеки в националните стратегически документи за следващия програмен период - 2014 – 2020 г
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
 
• 17 по Направление 1: "ИКТ";
• 18 по Направление 2: "Организация и управление на работата в обществената библиотека";
• 17 по Направление 3: "Услуги в модерната библиотека";
• 12 по Направление 4: "Общуване и работа с потребители и общности".
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април продължиха тестове на софтуера за мониторинг на работните станции в библиотеките по програмата. Тестовете започнаха в 7 библиотеки – Столична библиотека; библиотека при НЧ "Светлина – 1928", гр. София; библиотека при НЧ "Просвета", гр. Варна; библиотека при НЧ "Алеко Константинов – 1954 г.", гр. Пловдив; библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Сполука – 1920", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Съзнание – 1927", гр. Бургас. Софтуерът за мониторинг беше инсталиран в още 70 библиотеки с помощта на специалистите от фирма Лирекс, представители на Звеното за управление на програмата и големите усилия на библиотекарите в страната.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата
 
На 6 април 2012 г. се състоя срещата със зам.-министър Русинова, на която бяха очертани възможности за партньорство по две конкретни инициативи на Министерство на труда и социалната политика: "Работа за младите хора в България" и "Да остаряваме добре".
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Предстои изготвяне на анализ на данните от отчетите на целевите библиотеки за първото тримесечие на 2012 г. През април отдел "Мониторинг и оценка на въздействието" разработи задание за Междинно проучване на програмното въздействие.
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
Бяха проведени срещи със зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и с екипа на Секретаря по здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България.
На 6 април 2012 г. се състоя срещата със зам.-министър Русинова, на която бяха очертани възможности за партньорство по две конкретни инициативи на Министерство на труда и социалната политика: "Работа за младите хора в България" и "Да остаряваме добре".
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Стратегическо позициониране на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" През месец април продължиха срещите във връзка с изпълнението на стратегически приоритет по застъпничество и комуникации за 2012 г.: включване на обществените библиотеки в националните стратегически документи за следващия програмен период - 2014 – 2020 г
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април продължиха тестове на софтуера за мониторинг на работните станции в библиотеките по програмата. Тестовете започнаха в 7 библиотеки – Столична библиотека; библиотека при НЧ "Светлина – 1928", гр. София; библиотека при НЧ "Просвета", гр. Варна; библиотека при НЧ "Алеко Константинов – 1954 г.", гр. Пловдив; библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Сполука – 1920", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Съзнание – 1927", гр. Бургас. Софтуерът за мониторинг беше инсталиран в още 70 библиотеки с помощта на специалистите от фирма Лирекс, представители на Звеното за управление на програмата и големите усилия на библиотекарите в страната.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април продължиха тестове на софтуера за мониторинг на работните станции в библиотеките по програмата. Тестовете започнаха в 7 библиотеки – Столична библиотека; библиотека при НЧ "Светлина – 1928", гр. София; библиотека при НЧ "Просвета", гр. Варна; библиотека при НЧ "Алеко Константинов – 1954 г.", гр. Пловдив; библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Сполука – 1920", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Съзнание – 1927", гр. Бургас. Софтуерът за мониторинг беше инсталиран в още 70 библиотеки с помощта на специалистите от фирма Лирекс, представители на Звеното за управление на програмата и големите усилия на библиотекарите в страната.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април библиотеките по програмата се сдобиха с нови електронни адреси в домейна glbulgaria.bg със съдействието на "Нетинфо" – компанията, която поддържа най-популярната уеб-базирана поща в България www.abv.bg. За максимално улеснение на библиотекарите, повечето от които вече познават пощата АБВ, техните служебни пощенски кутии са идентични с тези на АБВ – имат същия вид и функционалност.
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
 
Бяха проведени срещи със зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и с екипа на Секретаря по здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България.
На 6 април 2012 г. се състоя срещата със зам.-министър Русинова, на която бяха очертани възможности за партньорство по две конкретни инициативи на Министерство на труда и социалната политика: "Работа за младите хора в България" и "Да остаряваме добре".
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Стратегическо позициониране на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" През месец април продължиха срещите във връзка с изпълнението на стратегически приоритет по застъпничество и комуникации за 2012 г.: включване на обществените библиотеки в националните стратегически документи за следващия програмен период - 2014 – 2020 г
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
През месец април продължиха тестове на софтуера за мониторинг на работните станции в библиотеките по програмата. Тестовете започнаха в 7 библиотеки – Столична библиотека; библиотека при НЧ "Светлина – 1928", гр. София; библиотека при НЧ "Просвета", гр. Варна; библиотека при НЧ "Алеко Константинов – 1954 г.", гр. Пловдив; библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Сполука – 1920", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Съзнание – 1927", гр. Бургас. Софтуерът за мониторинг беше инсталиран в още 70 библиотеки с помощта на специалистите от фирма Лирекс, представители на Звеното за управление на програмата и големите усилия на библиотекарите в страната.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април продължиха тестове на софтуера за мониторинг на работните станции в библиотеките по програмата. Тестовете започнаха в 7 библиотеки – Столична библиотека; библиотека при НЧ "Светлина – 1928", гр. София; библиотека при НЧ "Просвета", гр. Варна; библиотека при НЧ "Алеко Константинов – 1954 г.", гр. Пловдив; библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Сполука – 1920", гр. Габрово; библиотека при НЧ "Съзнание – 1927", гр. Бургас. Софтуерът за мониторинг беше инсталиран в още 70 библиотеки с помощта на специалистите от фирма Лирекс, представители на Звеното за управление на програмата и големите усилия на библиотекарите в страната.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
 
През месец април библиотеките по програмата се сдобиха с нови електронни адреси в домейна glbulgaria.bg със съдействието на "Нетинфо" – компанията, която поддържа най-популярната уеб-базирана поща в България www.abv.bg. За максимално улеснение на библиотекарите, повечето от които вече познават пощата АБВ, техните служебни пощенски кутии са идентични с тези на АБВ – имат същия вид и функционалност.
 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
През месец април библиотеките по програмата се сдобиха с нови електронни адреси в домейна glbulgaria.bg със съдействието на "Нетинфо" – компанията, която поддържа най-популярната уеб-базирана поща в България www.abv.bg. За максимално улеснение на библиотекарите, повечето от които вече познават пощата АБВ, техните служебни пощенски кутии са идентични с тези на АБВ – имат същия вид и функционалност.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Очаква се всички библиотекари да бъдат уведомени за своите нови адреси и да започнат да ги използват активно през май.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
В периода 2 – 12 април се проведе кампания по събиране на отчети за първото тримесечие на 2012 г. от библиотеките по програмата. За втори път библиотеките подаваха отчетите си през портала на "Глоб@лни библиотеки – България", процесът протече гладко и процентът на отчетите, получени навреме (над 90%) беше най-висок от началото на събирането им досега.
 
Мониторинг на учебните бази по програмата Мониторинг на учебните бази по програмата; Мониторинг на учебните бази по програмата
 
Предстои изготвяне на анализ на данните от отчетите на целевите библиотеки за първото тримесечие на 2012 г. През април отдел "Мониторинг и оценка на въздействието" разработи задание за Междинно проучване на програмното въздействие. Целта на Междинното проучване на програмното въздействие е да повтори и разшири обхвата на измерванията, направени чрез Базовото проучване през 2010 г., за да установи въздействието на програмата и промените у потребителите на библиотеките, в местните общности и сред населението след инсталиране на ИКТ оборудването в библиотеките по програмата.
 

@ През м. май 2012 г. предстои

 
• Инсталиране на софтуер за мониторинг на работните станции във всички целеви библиотеки в страна
• Отпечатване на наръчника по Направление 5: "Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти" и разпращане до учебните бази
• Супервизия на обучители по програмата
• Мониторинг на учебните бази по програмата
• Провеждане на обучения в учебните бази по направления 1, 2, 3, 4 и 5
• Анализ на тримесечните отчети на библиотеките по програмата
• Отпечатване на информационни материали на програмата
• Регионални тематични срещи в Монтана, Ловеч и Велинград
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg