Вие сте тук

Анкета за участниците в обучение по Направление 5: "Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти"

Участниците в обучение по Направление 5: "Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти" попълват освен формуляра за обратна връзка и онлайн анкетата.