Вие сте тук

Тематична среща за София област на тема: Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства, 11 - 12 юли 2012 г., гр.Копривщица

На 11 и 12 юли 2012 в гр. Копривщица се проведе регионална тематична среща: Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства, съвместна инициатива на програма „Глобални библиотеки – България” и Общински културен институт /ОКИ/ „Столична библиотека”, гр.София. Форумът се проведе в залата на музея на града.
 
В срещата участваха над 55 читалищни секретари, библиотекари, доброволци, представители на общинската администрация, партньори на библиотеките от София град и Югозападната част на София област. Официални гости на събитието бяха Иван Лесков, зам.кмет на община Копривщица,  Борислав Виларов, председател на Общински Съвет, Спаска Тарандова, зам. директор на ОКИ „Столична библиотека” и Луизина Савкова, гл.експерт в Министерството на културата, които поднесоха приветствия към участниците.
Програма „Глобални библиотеки – България” беше представена от Красимира Кънева и Николай Марков, регионални мениджъри в ЗУП, Галина Рашеева и Галя Томова, регионални координатори за София град и София област и Силвия Врачовска, директор на  РБ ”Христо Ботев” гр.Враца и регионален координатор за областта. Участие в срещата взеха Ваня Радева, Областен информационен център - София област, учители от гр.Копривщица и гр.Пирдоп, партньори.

      
 

Срещата беше открита от Галя Томова, регионален координатор за София област. Тя посочи, че фокусът на тематичната среща са местните партньорства с образователни и културни институции, с местната власт и бизнеса. Целта е да се координират усилията на всички партньори за внедряване на нови електронни услуги, каквато е основната цел на програма „Глобални библиотеки – България”.


 

Спаска Тарандова, зам.директор на ОКИ „Столична библиотека” запозна присъстващите с основните партньори на столична библиотеката.
 


Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП представи добри практики на местни партньорства при предоставянето на иновативни услуги по програмата.


Ваня  Радева, ОИЦ говори за възможностите за партньорство между центъра и библиотеките по програмата


За работата по програма „Глобални библиотеки – България” в своите библиотеки  разказаха:
 
Пенка Алексиева, библиотека „Неофит Рилски” при НЧ „Хаджи Ненчо Палавеев  - 1869“ - гр.Копривщица


Албена Ихтиманска, главен библиотекар - Общинска Общинска библиотека  “Паисий Хилендарски” – гр.Самоков


Димитър Овчаров, гл. библиотекар - НЧ „Христо Смирненски - 1889г.” - гр.Златица

 

Захаринка Бодурова, библиотекар - НЧ „Напредък - 1869” - гр.Пирдоп


 Мариана  Балабанова, библиотекар -  НЧ „Съзнание - 1925” - с.Белопопци
 

 

Емилия Ценова, библиотекар - НЧ  „Просвета - 1881г.” - с. Костенец


Дана Янинска, НЧ „Слънце  - 1879” - гр.Ихтиман


Две от сесиите на срещата бяха посветени на работа по групи. Участниците бяха разделени на 5 групи, като всяка група трябваше за разработи нова електронна услуга за различна целева група – деца и ученици с проблемно поведение, пенсионери, хора с увреждания, безработни и бизнесмени. Изискването беше услугата да се внедрява в партньорство и да принадлежи към някоя от основните групи услуги, по внедряването на  които работи Програма “Глобални библиотеки – България“ – Е-здраве, Е- заетост, Е- умения, Е-бизнес и пр.

Новите услуги се разработиха в следната последователност:
1. Избор на услугата и наименование
2. Цел
3. Целева група
4. Партньори
5. Дейности по внедряване на услугата
6. Ресурси/бюджет
7. Медийно представяне на услугата
8. Очаквани резултати – социален и икономически ефект, въздействие върху местната общност
 
След приключване на работата в групите, говорител излъчен от всяка група представи пред всички участници идентифицираната нова услуга. Резултатите по целеви групи са:
 
Деца и ученици с проблемно поведение: Услуга - Предоставяне на информационно-образователни услуги с помощта на интерактивни методи,  Е - образование;  
Пенсионери: Услуга - Представяне на информация и беседи на здравни и социални теми, Е - умения;
Хора със зрителни увреждания: Услуга - Обучение в ИКТ на хора със зрителни увреждания, Е - включване
Безработни: УСлуга - Предоставяне на информация и подпомагане на безработни при кандидатстване за работа, Е - заетост
Дребен бизнес: Услуга - Електронни административни услуги, Е - правителство
 
 
 

 
  
 
 
 Електронни услуги, които целевите библиотеки в област София ще прилагат през 2012 г.

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга Целева група
3012 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1925 Антон с. Антон Е-образование: Информационно-образователни услуги Деца
1625 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1934 Божурище гр. Божурище Предстоящо  
1622 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1923 Божурище с. Хераково Предстоящо  
1627 БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1884 Ботевград гр. Ботевград Предстоящо  
1631 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪБУЖДАНЕ-1895 Ботевград с. Врачеш Предстоящо  
1629 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРАВДА-1905 Ботевград с. Новачене Предстоящо  
1626 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 19 ФЕВРУАРИ-1906 Ботевград с. Скравена Предстоящо  
1628 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.РАКИТИН 1890 Ботевград с. Трудовец Предстоящо  
1636 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1927 Горна Малина с. Априлово Е-правителство: Административно-правни услуги Възрастни
1635 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЕЛИН ПЕЛИН-1922 Горна Малина с. Байлово Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1637 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ 1925 Горна Малина с. Белопопци Е-заетост: Подпомагане на безработни роми с ниска квалификация
Е-образование: Подпомагане на младежи при електронно кандидатстване във ВУЗ
Безработни роми
 
 
 
Кандидат-студенти
1634 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1929 Горна Малина с. Горна Малина Предстоящо  
1639 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1919 Горна Малина с. Долно Камарци Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
3027 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НИКОЛА КОСТОВ САВОВ-1922 Горна Малина с. Осойца Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1640 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РИЛА-1898 Долна баня гр. Долна Баня Предстоящо  
1646 ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин гр. Елин Пелин Предстоящо  
1651 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СТОЯН БОГДАНЛИЙСКИ 1931 Елин Пелин с. Габра Предстоящо  
1654 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-75 Елин Пелин с. Гара Елин Пелин Е-образование Деца и ученици
1649 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1928 Елин Пелин с. Мусачево Предстоящо  
1647 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ-1928 Елин Пелин с. Нови Хан Е-умения: Разработване на електронен справочник за пенсионери Пенсионери
1653 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1922 Елин Пелин с. Равно Поле Отсъства  
1648 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ-1919 Елин Пелин с. Столник Отсъства  
1655 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТОДОР ПЕЕВ-1871 Етрополе гр. Етрополе Предстоящо  
1659 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1889г. Златица гр. Златица Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1657 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОБОРИЩЕ-1897 Златица с. Петрич Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1656 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ-1951 Златица с. Църквище Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1665 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЛЪНЦЕ-1879 Ихтиман гр. Ихтиман Е-включване: „По-близо до забравените”, информационни услуги по домовете на трудно подвижни хора, с участието на доброволците към библиотеката Трудно подвижни хора
1661 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ-1902 Ихтиман с. Вакарел Предстоящо  
1660 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Д-Р СПАС ДУПАРИНОВ-1927 Ихтиман с. Веринско Предстоящо  
1663 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1922 Ихтиман с. Живково Е-образование: Предоставяне на информация на образователни, здравни, битови и др.теми Роми
Безработни
1664 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1908 Ихтиман с. Стамболово Е-заетост: Помощ за безработни при намиране на работа Безработни
1666 БИБЛИОТЕКА НЕОФИТ РИЛСКИ ПРИ НЧ Х.НЕНЧО Д.ПАЛАВЕЕВ-1869 Копривщица гр. Копривщица Е-бизнес: Предоставяне на информация, изготвяне на брошури и достъп за електронно подаване на заявления за субсидии от земеделци Земеделски производители
1669 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОГРЕС 1907 Костенец гр. Костенец Е-образование: Младежи
1668 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГЕО МИЛЕВ-1954 Костенец гр. Момин Проход Е-здраве:  Информационно-образователни услуги на здравни теми в партньорство със санаториумите
Е-образование: Провеждане на открити уроци в библиотеката
 
1670 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1881г. Костенец с. Костенец Е-умения: Обучение на възрастни в ИКТ
Е-култура: Подготовка на ел.материали с местно значение
Е-образование: Информация и обучение на деца
Деца и пенсионери
1675 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ-1947 Костинброд гр. Костинброд Предстоящо  
1679 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1884 Мирково с. Мирково Отсъства  
1680 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК-1869 Пирдоп гр. Пирдоп Е-образование: Предоставяне на информация за кандидат-студентски програми и проекти Ученици
1685 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ-1895 Правец гр. Правец Предстоящо  
1688 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1898 Правец с. Видраре Предстоящо  
1683 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ 1927 Правец с. Джурово Предстоящо  
1682 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЦЕНКОВ 1936 Правец с. Разлив Предстоящо  
1691 ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Самоков гр. Самоков Е-умения: Обучение на пенсионери в ИКТ
Е-култура: Клуб „млад краевед”, Разработване на електронна база данни за местната история
 
Пенсионери
 
Деца
 
 
 
1712 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СТОЙНЕ АНГЕЛОВ-1932 година Самоков с. Бели Искър Предстоящо  
1711 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1909 Самоков с. Белчин Предстоящо  
1709 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1903г. Самоков с. Радуил Предстоящо  
1710 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1926 Самоков с. Райово Предстоящо  
1693 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГРАДИЩЕ-1907 Своге гр. Своге Предстоящо  
1701 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1896 Своге с. Гара Бов Предстоящо  
1692 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ-1928 Своге с. Искрец Предстоящо  
1696 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1924 Своге с. Осеновлаг Предстоящо  
1702 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1929г. Своге с. Церово Предстоящо  
1704 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ-1907 Сливница гр. Сливница Предстоящо  
1703 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА 1919 Сливница с. Алдомировци Предстоящо  
1707 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА-1900 Чавдар с. Чавдар Е-образование: Информационно-образователни услуги
Е-култура: База данни за местни събития
Деца и младежи
Местна общност
1705 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУД И ПОСТОЯНСТВО 1901 Челопеч с. Челопеч Отсъства